Svartslange, krypdyrart i familien giftsnoker. En australsk giftsnok med svart overside og rød underside. Lengde vanligvis ca. 1,2 m, men kan bli opptil 2,5 m. Holder til nær vann og i fuktige skoger. En annen art, Pseudechis guttatus,kalles også svartslange. De er utbredt i det østlige Australia. Giften er hos begge artene forholdsvis svak, men kan være dødelig for barn.