Svartkutling, benfiskart i kutlingfamilien. Opptil 18 cm lang kutling med tettsittende ryggfinner og kraftig halefinne. 4. stråle i 1. ryggfinne er lengst. Utbredt fra Vest-Afrika til Vest-Norge og Østersjøen, og dessuten i Middelhavet og Svartehavet. Langs norskekysten er den vanlig på grunt vann opp til Trondheimsfjorden.