Svartkritt, bløt, kullholdig leirskifer, nevnes i kilder fra 1400-tallet som et materiale brukt til skriving og tegning. Gir en brun- eller svartgrå, matt strek som kan være vanskelig å skjelne fra kullstreken. Kunstig svartkritt, som lages av fin lampesot, gir en dypsvart, fløyelsaktig myk og jevn strek. Den har vært kjent siden 1500-tallet, men fikk allmenn anvendelse først på 1700-tallet.