Svartkluft, 10–20 cm høy rødalgeart med bruskaktig konsistens og gjentatt todelt forgrenede, trinne skudd. Fargen er mørk, nesten svart, men rødbrun i gjennomfallende lys. Vokser på fjell, stein og skjell fra lavvannsnivå og til ca. 10 m dyp langs hele kysten, sjelden i Nord-Norge. Enkelte steder i Kattegat og Østersjøen opptrer arten løstliggende på bunnen, og disse algene har en kulerund form, Furcellaria lumbricalisf.aegagrophila. Store forekomster av denne formen ble tidligere høstet, og dannet grunnlag for en dansk agarindustri.