Svartfuru, høy, mørk furuart med 10–18 cm lange nåler. Stammer fra Sør-Europa og Vest-Asia, av og til plantet i Norge.