Svartbukbreiflabb, benfiskart i breiflabbfamilien. Likner vanlig breiflabb, men med svart buk og bukhule. Finnes i det østlige Atlanterhav. Noen få observasjoner i norske farvann.