Svartaks, flerårig planteart i gressfamilien. 10–30 cm høy, mykhårede strå og blad, den brunsvarte toppen er så tett at den minner om et aks. Sirkumpolar art som vokser på enger og grus i fjellet, vanlig i hele landet opp til 2220 moh.