Svart tremaur, årevingeart i familien maur. Kroppen er blankt svart, bena brungule. Lengde på arbeiderne er 4–6 mm. Reirene anlegges fortrinnsvis i gamle trestubber eller ved foten av svekkede trær. Bare pappaktige skjeletter står tilbake når gangene i treverket er gnagd ut. Tremauren lever av bladlushonning (honningdugg), som de henter oppe i trærne. Også små insekter inngår i kosten. Utbredelsen i Norge er begrenset til de sørøstligste fylkene.