Svart stubbebukk, billeart i familien trebukker. Kroppen er ensfarget svart. Til trebukk å være har den korte antenner, bred kropp og kort, bredt halsskjold med avrundede sider. Lengde 8–23 mm. Larvene utvikles helst i furu, sjeldnere gran, der de gnager ganger i veden. Omfattende skade er ikke registrert i Norge. Arten er vanlig over hele landet.