Svart granitt, handelsnavn for mørke bergarter, oftest gabbro (hyperitt).