Svaletege, nebbmunnart i familien Cimicidae. Kroppen er flattrykt og vingeløs med korte antenner. Arten er nært beslektet med veggedyr, men suger blod av taksvale, unntaksvis hos andre svaler, seilere eller gråspurv. De oppholder seg mellom blodmåltidene i reirene og overvintrer nær disse i sprekker på hus o.l. Mennesker angripes ikke, selv om det er påvist at svaletegen kan leve av vårt blod i laboratorier.