Svalbardskatt, spesiell skatteordning for Svalbard etter lov av 29. november 1996. Stortinget fastsetter for hver budsjettermin skattesatsene. For lønnstakere økte skatten i 2006 fra 8 % til 12 %.