Svakstrømanlegg, elektriske anlegg til overføring av tale, tegn, skrift, figurer eller enhver form for signaler som er basert på elektroniske prinsipper. I sterkstrømanlegg er overføringen av elektrisk energi det vesentlige.