Svømmerikser, fuglefamilie i ordenen tranefugler. Omfatter bare tre arter med lang, tynn hals, langt nebb og med svømmefliker på tærne. Én art lever i Afrika, én i Mellom- og Sør-Amerika og én i Sørøst-Asia.