Svømme, holde seg flytende og bevege seg med muskelkraft gjennom vann ved å utføre visse regelmessige og tillærte bevegelser (svømmetak) med kropp og lemmer; se også svømmesport, svømmehall.