Suter, benfiskart i karpefamilien. Opptil ca. 63 cm lang og 8 kg tung karpefisk, mørk brun til olivengrønn, med tykk hud med små skjell. I Norge blir den inntil ca. 1 kg. Den har høy rygg og tykk halerot. I munnvikene har den to skjeggtråder. Den lever i ferskvann med tett bunnvegetasjon. Utbredt i Sør- og Mellom-Europa østover til Jenisej. I Norge ble den satt ut ca. 1800 og finnes nå i Asker, ved Kragerø og Arendal. I senere år er den også påvist i noen vann i Sør-Hedmark. Den er satt ut ulovlig i en del mindre vann på Østlandet. I utlandet er den en skattet matfisk og holdes også i dambruk; i Norge bare sportsfisk (meitefiske).