Suspensivt veto, utsettende veto, i statsretten det forhold at statssjefen ved å nekte å godkjenne en lovbeslutning kan foranledige at loven først kan fremmes etter ny beslutning.