Surmelksgjær er en bakteriekultur (en startkultur) som brukes ved produksjon av ulike typer surmelk.