Jord som har pH ned mot 4. Se jordreaksjon og kalking.