Supramolekylær kjemi, studiet av hvordan molekyler ordner seg i forhold til hverandre. Grunnlaget for supramolekylær kjemi er kreftene som virker mellom molekyler; den intermolekylære vekslevirkning, som blant annet omfatter hydrogenbinding og van der Waals-krefter. Gjennom disse vekslevirkningene kan det dannes aggregater av to eller flere molekyler (supermolekyler). Slik spontan organisering av molekyler tilsvarer det man finner i naturlige systemer som for eksempel mellom de to kjedene i DNA-molekylet. Sammensatte aggregater av syntetiske molekyler gir opphav til forbindelser med interessante strukturelle, kjemiske og fysiske egenskaper. Det er knyttet store forventninger til dette fagområdets betydning for utviklingen av nye nanoskalamaterialer og katalysatorer.