Suppleringsvalg, valg for å utfylle ledighet som er oppstått i folkerepresentasjonen før mandattiden er ute. Forekommer mest i land med flertallsvalg i énmannskretser, f.eks. Storbritannia, der suppleringsvalg har en viss funksjon som meningsmåling i tiden mellom to valg. I Norge praktiseres varamannsordning i stedet for suppleringsvalg.