Superregenerativ-mottaker, en form for radiomottaker, hvor forsterkningen skjer ved at avstemningskretsen alternativt gjøres oscillerende og ikke-oscillerende. Denne skiftingen skjer ved ultralydfrekvens. Pga. den store forsterkningen som oppnås, kan mottakeren lages meget enkel. Superregenerativ-mottakere var mer i bruk tidligere, idet fordelene ved få trinn i mottakeren ikke er så store lenger pga. miniatyriseringen og bruken av transistorer.