Superoksiddismutase er et enzym som fjerner O2-radikaler som dannes i aerobe organismer. Radikalene bidrar til dannelse av skadelige peroksider og hydroperoksider. Den cytosoliske superoksiddismutasen fra høyere organismer inneholder kobber og sink, mens mitokondrie- og bakterieenzymet inneholder mangan.