Superbensin, høyoktanbensin, bensin med markedets høyeste oktantall.