Sunnmørsbåt, eller snidbotning, klinkbygd, spisstevnet båttype av varierende størrelse, fra færing til åttring. Karakteristisk var bordleggingen, idet to eller tre forholdsvis smale bordganger i forskipet var skjøtt til en bredere bordgang som gikk videre akterover. Sunnmørsbåten fikk derfor et bredt forskip med stor bæreevne. De smalere bordgangene lå på skrå i forhold til de bredere. Det ulike antall bordganger i for- og akterskip ble forlatt av båtbyggerne omkring 1870. Seilet var et asymmetrisk råseil, smalt ved råen og bredt ved underliket.