Suni, moskusbukk, Neotragus moschatus,partået klovdyrart i oksefamilien. Liten dvergantilope med mørkebrun pels med svake prikker. Ørene er rosa og gjennomsiktige. Hornene er kraftig riflet ved basis. Kroppslengde 58–62 cm, skulderhøyde 30–41 cm, halelengde 11–13 cm, vekt 4–6 kg. Lever enkeltvis eller i små grupper med aldri mer enn en hann i hver. Forekommer hovedsakelig i tørre områder med tett undervegetasjon. Flekkvis utbredt i østre deler av Afrika.