Sundmage er svømmeblæren hos torskefisk. Tørket ble den tidligere brukt til klareskinnkaffe.