Sumpløpere, billeslekt i familien løpebiller. I Norge finnes det fire arter som er metallgrønne eller -brune med markerte sirkelrunde fordypninger på dekkvingene. De er dagaktive rovdyr med store øyne og lengde på 6–10 mm. Alle lever på fuktige steder, f.eks. langs innsjøer eller stilleflytende bekker og elver. En art lever på myrer i bjørkebeltet og høyfjellet.