Summum genus er den høyeste eller øverste og mest omfattende slekten eller klassen i en hierarkisk inndeling. Summum genus kan derfor aldri selv være en art (species) under et høyere genusbegrep.