Sultestreik, det å nekte å ta næring til seg som middel i passiv motstand for å oppnå noe, f.eks. bedre behandling av en gruppe, eller som passiv protesthandling for å vekke opinionen til fordel for en sak. Brukt av politiske grunner (av engelske sufragetter, irske nasjonalister, Gandhi) og andre opposisjonelle grunner.