Sulguni er en halvfast pasta filata-ost fra Republikken Georgia i Kaukasus. Osten ystes av kumelk og formes som hjul. Saltheten i sulguni kan være fra svært moderat til veldig salt.