SOCl2 (tidligere tionylklorid), svovelsyrlingens diklorid, en fargeløs, sterkt lysbrytende væske (kokepunkt 70 °C) som ryker i luft, har en kvelende lukt og virker irriterende på hud og slimhinner. Sulfinylklorid er mye brukt som kloreringsmiddel og vannavspaltningsmiddel i den organiske kjemi, for fremstilling av estere, aromatiske forbindelser, fargestoffer, legemidler, luktestoffer, sakkarin m.m.