Sulfanilsyre, organisk syre med formel H2NC6H4SO3H. Handelsvaren er gjerne gråhvite, flate krystaller som er tungt løselige i vann. Har intet bestemt smeltepunkt, men spaltes under forkulling i området 280–300 °C. Fremstilles ved behandling av anilin med rykende svovelsyre. Sulfanilsyre blir brukt ved fremstilling av syntetiske fargestoffer. Det tilsvarende amid, sulfanilamid, H2NC6H4SO2NH2, er grunnsubstansen i den store klassen av legemidler som kalles sulfonamider.