Sulf-, forstavelse i en rekke navn på svovelholdige forbindelser, f.eks. sulfonylamid H2N–SO2–NH2 og sulfonimid HN=SO2, sulfoksylsyre H2SO2.