Sugemunn, munndeler hos insekter omdannet for å tjene til oppsuging av næringen. Hos fluer har underleppen ytterst to oppsvulmede lepper forsynt med fine åpninger. Den mest spesialiserte sugemunnen finnes hos sommerfuglene. Her er underkjevene forlenget og uthult så de danner et rør, sugesnabelen, som kan rulles opp.