Sugemallefamilien, benfiskfamilie i ordenen mallefisker, med flere hundre arter. Holdes i akvarier. Utbredt i nordlige og midtre Sør-Amerika. Overveiende ferskvannsfisk, men noen arter i brakkvann. Mange arter lever for en stor del av alger som de skraper av underlaget. Noen arter er oppdrettet i fangenskap. Det er vanlig at hannen vokter eggene. Størrelse, farger og bygning varierer veldig mellom artene. De fleste trives i rent, nøytralt vann med en temperatur på ca. 25 °C. Av arter kan nevnes fiolinmalle, båndsugemalle, grenmalle og flekket sugemalle.