Succès d'estime, anerkjennelse som mer skyldes respekt for en person enn for hans eller hennes verk.