Subversjon, (til subversiv), politisk undergravingsvirksomhet.