Subvensjon, pengeunderstøttelse, særlig fra det offentlige.