Subus, finknust slagg eller annet mineralsk avfall fra steinbrudd eller bergverk; grus.