Subimago, siste utviklingsstadium hos døgnfluer. De kan fly, og ligner svært på det fullt utviklede insektet (imago), men har kortere følere. Døgnfluen blir ferdig utviklet etter neste hudskifte.