Sub specie aeterni, under evighetens synsvinkel, er et uttrykk som er mest kjent fra Spinozas filosofi. Det brukes også mer allment om en «filosofisk» betraktelsesmåte som anlegger et langsiktig helhetssyn og hever seg over et kortsynt og selvsentrert perspektiv.