Suaver, lettbevæpnet fransk infanteri i tyrkisk uniform. Opprettet 1830 etter erobringen av Algerie. Ble i begynnelsen satt opp med innfødte av kabylerstammene og fransk befal, fra 1839 utelukkende av franskmenn. Også i den pavelige armé inngikk 1860–70 et suavkorps, som bestod av franskmenn, belgiere og irlendere. Avdelinger av frivillige i nordstatenes hær under borgerkrigen i USA 1861–65 opptok suavernes uniform og eksersis og ble også kalt suaver.