Styrthjelm, beskyttelseshjelm, gjerne av glassfiber med kork eller annen type innlegg, til beskyttelse av hodet under kjøreuhell. Enhver skal bruke styrthjelm som er godkjent av Vegdirektoratet under kjøring på motorsykkel (herunder moped) eller i sidevogn til motorsykkel. Påbudet gjelder ikke under kjøring på parkeringsplass, bensinstasjon el.l. avgrenset område eller når legeerklæring fritar fra bruk. Påbudet om bruk av styrthjelm kan føre til ileggelse av gebyr etter veitrafikkloven.