Styrestrek, (sjøuttrykk), merke, loddrett strek, innvendig i forkant av kompassbollen. Streken viser hvilken kurs skipet ligger an, styrer.