Styltefluer, insektfamilie i underordenen laverestående fluer (Brachycera). Ca. 3500 arter er kjent i verden, hvorav trolig ca. 250 finnes i Norge. De er gjerne små, metallglinsende grønne eller blå med lange, slanke ben. Hannens paringsorgan er påfallende stort, ofte like langt som bakkroppen for øvrig. De fleste er rovdyr som med sin korte, kraftige snabel suger ut små, tynnhudede insekter. Andre er nektarsugere i blomster. Styltefluene påtreffes ofte på fuktige steder i lav vegetasjon, f.eks. langs innsjøer. Noen løper lett på vannoverflaten. Også larvene er rovdyr som påtreffes i jord, råtnende trevirke, humus m.m. Noen lever i vann, andre av barkbillelarver og -pupper.