Stuttflagg, tverrskåret (firskåret) flagg, rektangulært flagg uten splitt, til forskjell fra splittflagg. De fleste lands nasjonalflagg er stuttflagg.