Stuke, middelaldersk norsk betegnelse på kapellaktige utbygg på kirke med plass for alter, f.eks. Jons-stuken ved Nidarosdomen; har kanskje også kunnet betegne koret.