Stuegran, bartreart i apeskrekkfamilien, fra Norfolkøyene, dyrkes av og til som stueplante.