Arbeidsrom for musikere, på engelsk også atelier for bildende kunstnere.